Rreth nesh

Përmbajtje:

Rreth nesh
Rreth nesh
Anonim

family-relation.com është një direktori në internet me informacione të dobishme dhe lajme aktuale. Ka përgjigje për një sërë pyetjesh.

Informacioni në sajt ofrohet pa pagesë dhe vetëm për qëllime informative dhe edukative. Për artikujt, autorët përdorin burime të verifikuara që ne besojmë se janë të besueshme, por nuk ka asnjë garanci ose saktësi ose vlefshmëri të nënkuptuar.

Përparësia kryesore e portalit: family-relation.com është një direktori e përditësuar vazhdimisht me informacione të dobishme. Autorët e faqes janë profesionistë që e njohin biznesin e tyre.

Historia e projektit

Kur më në fund u bë e qartë se letra është një gjë e së kaluarës dhe njerëzve shpesh u mungon informacioni i përditësuar, u hap portali family-relation.com - ai ku jeni aktualisht.

E drejta e autorit

Të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me të i përkasin family-relation.com. Gjatë kopjimit të materialeve kërkohet referenca në burim. Në të gjitha rastet e tjera, kërkohet pëlqimi paraprak me shkrim i redaktorëve.

Reklamim në portal

Për reklama në faqe, shkruani në [email protected]

Nëse keni një pyetje, sugjerim ose koment, shkruani në [email protected]

Nëse gjeni një shkelje të së drejtës së autorit, ju lutemi na tregoni në [email protected]

Recommended: